Temperatura de l’aigua de l’estany de Banyoles: sondatges recents, temperatura a diferents nivells i gràfica d’isotermes.