Miscel·lània

27 d’octubre de 1991

15 de desembre de 2013

gener de 1987

gener de 1985

gener de 1985

gener de 1985

3 de desembre de 1973

l'Estartit, any 1973