Altres apunts

Formació de núvols

Corrents marins segons els vents dominants