Temperatura de l’aigua del mar una milla a llevant de les Medes: gràfiques de superfície, de diferents nivells i isotermes.